Vitale Delta

Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland) en is een programma van Medical Delta. Het consortium zet zich samen met een groot aantal partners in voor vitaliteit en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud.

Het resultaat.

De website is met name gericht op informatie voorziening over de projecten, nieuws omtrent “vitaliteit” en de diverse professionals die hieraan meewerken. Daarom zijn er binnen de website diverse kruisverbanden tussen deze items te vinden.